Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 16 april 2020 10:09

Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Vlada RS je na sednici 16.04.2020. godine donela Uredbu o pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, budžeta jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja Republike Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova, za 2019. godinu kojom se propisuje pomeranje rokova za:
1. održavanje redovne sednice skupštine 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja
2. dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja
a taj rok se primenjuje i na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

3. podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i to:
- obveznici kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica u roku i 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja
- obveznici kojima je poreski period različit od kalendarske godine podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica u roku od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
4. podnošenje prijava poreza na prihod od samostalne delatnosti,
5. važenje licenci ovlašćenih revizora
6. važenja licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti

Tekst ove uredbe možete pročitati na sajtu Vlade RS https://www.srbija.gov.rs/prikaz/459914 i u našem meniju "zakoni i oppšta akta".