Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

petak, 06 oktobar 2023 10:15

Molba za pomoć Poljoprivredno socijalnoj zadruzi „Filipus“ Šajkaš

Dana 28.04.2023. godine u Šajkašu u prostoru gde se nalazi Poljoprivredno socijalna zadruga "Filipus" Šajkaš i Konjički klub desio se požar velikih razmer,a u kojoj je šteta totalna. 

Delatnost ove zadruge je orijentisana na bavljenje sa problemima dece i mladih sa smetnjama u razvoju (osoba sa invaliditetom) i mladih koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, sa ciljem da zadruga bude primer dobre prakse inkluzije i zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa. Zadruga u Sodari Filipus zapošljava mlade iz osetljivih grupa, ali je onemogućen njihov rad nakon požara koji se desio u objektu u kojem se nalazi zadružna Sodara Filipus i Konjički klub (koji je takođe u funkciji mladih iz osetljivih grupa). Zadruga nije u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava izvrši potrebne rekonstrukcije objekta, zbog čega se obratila za pomoć u novcu ili građevinskom materijalu.

Imajući u vidu humanitarni karakter rada ove zadruge i situaciju u kojoj su onemogućeni da nastave sa najbitnijim delom njihovog rada, smatramo da bi udruženim snagama mogli pomoći da zadruga osposobi svoj prostor za dalji rad. 

Detaljni opis situacije, kao i kontakt informacije za pomoć Zadruzi možete pronaći na linku u folderu DOKUMENTI.