Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

utorak, 18 jul 2023 11:19

Raspisan je javni poziv za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja

Javni poziv za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja raspisan je 17. jula i trajaće do 17. avgusta 2023. godine, dok će podnošenje zahteva za podsticaje za  proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine trajati do 15. septembra 2023. godine.

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja obuhvataju podsticaje za:
1) nabavku sadnica voćaka i hmelja;
2) nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja;
3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;
4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ostvaruje:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2) preduzetnik
3) pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, zadužbina, srednja škola, naučnoistraživačka organizacija, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se ako je površina podignutog proizvodnog zasada:
1) od 0,05 ha do 2 ha – za proizvodne zasade šumske jagode;
2) od 0,1 ha do 5 ha – za proizvodne zasade jagodastog voća, osim šumske jagode, kao i za proizvodne zasade hmelja;
3) od 0,2 ha do 10 ha – za proizvodne zasade jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.
Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Detalje možete pronaći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja: 

https://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-i-hmelja/