Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 26 januar 2023 10:08

Studijska poseta Mađarskoj u okviru projekta "Povećanje produktivnosti i kvaliteta odabrnih vrsta voća i povrća"

U periodu 22-24.01.2023. godine organizovana je studijska poseta Mađarskoj, u okviru implementacije USAID projekta "Povećanje produktivnosti i kvaliteta odabrnih vrsta voća i povrća", u saradnji Makedonske asocijacije zemljoradničkih zadruga, Zadružnog saveza Vojvodine i Zadružnog saveza južne Srbije. Delegaciju Zadružnog saveza Vojvodine činili su Toša Matić, direktor ZZ "Paprika" Martonoš i član Nadzornog odbora Zadružnog saveza Vojovodine, Željko Oros i Marko Brkić ispred ZZ "Krsturska paprika" Ruski Krstur i Lea Jovanov, asistent na projektu. Grupa je posetila kompaniju Arpad agrar u Sentešu (mestu čuvenom po proizvodnji paprike) jednu od vodećih firmi za proizvodnju povrća u Mađarskoj, pretežno paprike i paradajza i to na oko 40ha. Takođe, organizovana je i poseta zadruzi Délalföldi Kertészek Szövetkezete u Sentešu, koja okuplja više od 500 proizvođača povrća u Sentešu.