Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 07 novembar 2022 10:11

Zadružni savez Vojvodine na 32. Sabatini u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije

U periodu 3-6.11.2022. godine u Vodicama, Hrvatska, održana je 32. Sabatina u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije i Hrvatske udruge vinarskih gradova. Tradicionalnom međunarodnom susretu vinara i vinogradara prisustvovala je mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine sa saradnicima. Tokom trajanja Sabatine održana su brojna stručna predavanja, okrugli stolovi, studijske posete vinarijama u okolini, a uručena su priznanja za najbolja otvorena i mlada vina, flaširana vina i jaka alkoholna pića. Jelena Nestorov, ispred Zadružnog saveza Vojvodine, uručila je zlatne medalje najboljima u kategoriji mladih vina, i učestvovala je u Zadružnoj uri, okruglom stolu čiji je moderator bio Lordan Ljubenkov, predsednik Zadružnog saveza Dalmacije, na kojem je predstavljena knjiga „Zadrugarstvo“ u izdanju Zadružnog saveza Dalmacije, a bilo je reči i o mogućnostima i potencijalima obnovljivih izvora energija kod zadruga.