Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 29 avgust 2022 13:05

Zahtev za proglašenje elementarne nepogode zbog suše

Na sednici Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine koja je održana 26.08.2022. godine, nakon analize stanja na terenu, donesena je odluka da se organ upravljanja Saveza obrati nadležnim organima sa sledećim: 

- zahtevom za proglašenje elementarne nepogode zbog suše koja je pogodila najveći deo područja A.P. Vojvodine, zbog čega će jari usevi pretrpeti velike ili potpune štete u odnosu na očekivane prinose; 

-  zahtevom da se poljoprivrednici i zemljoradničke zadruge na područjima pogođenim sušom, oslobode svih obaveza na lokalnom, pokrajinskom i republičkom za porez na imovinu, naknade za odvodnjavanje i drugih vodnih i ostalih naknada i doprinosa, sa predlogom za otpis navedenih obaveza; kao i da se ustanovi najmanje jednogodišnji moratorijum na sve obaveze po kreditima kod poslovnih banaka, fondova, lizing kuća i drugih davalaca sredstava;

- predlogom da republička i pokrajinska Vlada nalože opštinama da u hitnom postupku izvrše procene uticaja suše na stanje poljoprivrednih kultura, te da se što pre ustanove područja pogođena sušom i shodno tome, donesu mere za realizaciju predloga u odnosu na oslobođenje poljoprivrednika i zadruga od obaveza za poreze, naknade i doprinose, kao i uvođenja moratorijuma na finansijske obaveze po kreditima.

Situacija na terenu je izuzetno zabrinjavajuća za poljoprivrednike i zadruge, imajući u vidu da je tekuću proizvodnu godinu obeležila suša, koja je u letnjem periodu praćena i sa više perioda sa tropskim temperaturama, što je sve uslovilo da očekivani prinosi kod jarih useva budu dramatično umanjeni, a u mnogim slučajevima i da potpuno izostanu. Najlošije procene su vezane za kukuruz, koji je tradicionalno najzastupljenija biljna vrsta, a gde na mnogim njivama prinosa neće ni biti.  Poznato je da su ovu proizvodnu godinu pratili i izuzeno visoki troškovi proizvodnje, što uz posledice suše na prinose poljoprivrednih proizvoda, može dovesti mnoge poljoprivrednike i zadruge u finansijski težak položaj, kako u odnosu na razduživanje za nastale troškove proizvodnje, tako i u odnosu na finansijske mogućnosti za zasnivanje nove proizvodnje. U skladu sa navedenim,  predlozi Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine upućuju se Vladi Republike Srbije, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskoj vladi i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kako bi se hitno reagovalo i proglasila elementarna nepogoda od suše i donele mere kojima će se pomoći poljoprivrednicima i zadrugama.