Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 19 avgust 2021 14:23

Prisećamo se atmosfere i poruka sa Žetvenog dana održanog u Neuzini 6.7.2021. godine

Video produkcija: A2 Creative

Medije