Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

subota, 29 decembar 2012 11:40

Usvojen je novi Zakon o zadrugama

Narodna skupština je usvojila novi Zakon o zadrugama 29.12.2015.godine.

Zakon o zadrugama je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 112/2015 dana 30.12.2015. godine, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 07.01.2016. godine.
Tekst novog Zakona o zadrugama možete preuzeti na ovom sajtu, u delu: "Dokumenti / Zakoni i opšta akta", a za sva pitanja u vezi novog zakona možete se obratiti službama Zadružnog saveza Vojvodine.