Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 19 jul 2018 10:47

Prezentacija uspešnih zadruga iz Vojvodine u Makedoniji

Po pozivu Makedonske razvojne fondacije za preduzeća, predstavnici zemljoradničkih zadruga iz Vojvodine i Zadružnog saveza Vojvodine, su u periodu 18-19.07.2018. godine učestvovali na sastancima sa poljoprivrednicima u Makedoniji, gde su prezentovali primere uspešne prakse u zadrugarstvu. Učesnici vojvođanske delegacije su bili: Stevan Stanojković, direktor ZZ „Agrodunav“ Karavukovo, Nikola Kotarac, direktor ZZ „Voćar – Slankamen“ Novi Slankamen, Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine i Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine. Sastanci su organizovani u okviru projekta EU pod nazivom: „Podrška razvoju poljoprivrednih zadruga“ , a koji sprovodi Makedonska razvojna fondacija za preduzeća i organizacija „CARE“. Jedan sastanak je organizovan u opštini Kavadarci, a dva sastanka u mesnim zajednicama opštine Resen u Makedoniji, gde je veliki broj poljoprivrednika imao priliku da se upozna sa načinom poslovanja uspešnih zadruga u Vojvodini, kroz prezentacije učesnika vojvođanske delegacije.