Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 22 jun 2020 13:53

Na sednici Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine razmatrana je kalkulacija cene koštanja pšenice roda 2020. Godine

Na sednici Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine održanoj 22.06.2020. godine razmatrana je kalkulacija cene koštanja pšenice roda 2020. godine i tržišni uslovi za otkup pšenice. Nakon razmatranja kalkulacije cene koštanja pšenice roda 2020. godine i tržišnih uslova za otkup pšenice doneti su sledeći zaključci:
- Prema kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, cena koštanja proizvodnje pšenice roda 2020. godine iznosi 21,06 din/kg za očekivani prosečni prinos od 4.500 kg/ha. Sa uračunatom akumulacijom od 10% za proizvođača, cena bi iznosila 23,17 din/kg za prosečan prinos od 4.500 kg/ha. Otkupna cena na tržištu još nije formirana, ali prema prvim ponudama predviđanja su da će tržišna cena koštanja biti ispod cene koštanja proizvodnje u vreme žetve, što znači da bi u slučaju prodaje pšenice odmah nakon žetve proizvođači ostvarivali gubitak, a poznata je činjenica da nisu svi proizvođači u mogućnosti da skladište svoju pšenicu do ostvarivanja boljih tržišnih uslova za prodaju.
- Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine predlaže da se preko Republičke direkcije za robne rezerve hitno interveniše na tržištu kroz otkup 250.000 – 300.000 tona merkantilne pšenice roda 2020. godine, po ceni od 21,06 din/kg - što predstavlja iznos kojim se pokrivaju troškovi proizvodnje prosečnog proizvođača pšenice. Navedenom merom uticalo bi se na tržište u smislu formiranja kupoprodajne cene koja bi u većoj meri pokrivala troškove proizvodnje, sa jedne strane, dok bi sa druge strane država obezbedila zalihe pšenice za domaće tržište.
- Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine ponovo ukazuje na loš konkurentski položaj zemljoradničkih zadruga i proizvođača na tržištu, koji je jednim delom uslovljen i nelojalnom konkurencijom iz “sive zone” tržišta, pri čemu se ukazuje i na to, da se predloženom merom otkupa dela merkantilne pšenice roda 2020. godine od strane Republičke direkcije za robne rezerve podstiče poslovanje u legalnom prometu.
Na sednici je zaključeno da će ovogodišnji “Žetveni dan”, koji je posvećen početku žetve pšenice, održati u Neuzini, 30.06.2020. godine, umesto 25.06.2020. godine kako je prvobitno planirano.