Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 16 maj 2019 10:28

Pokrajinski sekretar dr Vuk Radojević u poseti štandu Zadružnog saveza Vojvodine na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu

Štand Zadružnog saveza Vojvodine na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu posetio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, sa pomoćnikom sekretara Mladenom Petkovićem. Održan je kratak sastanak između predstavnika pokrajinskog sekretarijata i rukovodstva Zadružnog saveza Vojvodine, na kojem se razgovaralo i o planiranim zajedničkim akcijama u tekućoj godini u cilju unapređenja položaja zadružnog sektora, kao i o planiranim merama Pokrajinske vlade usmerenim na razvoj zadrugarstva i poljoprivrede.