Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 16 april 2020 10:12

Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koja se primenjuje od 16.04.2020. godine.
Ovom Urebom je predviđena isplata novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskom obliku od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja, na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar.
Poljoprivredno gazdinstvo je po definiciji iz člana 2 uredbe: proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Tekst ove uredbe možete pročitati na sajtu Vlade Republoike Srbije https://www.srbija.gov.rs/prikaz/459914 i u našem meniju "zakoni i opšta akta".