Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 13 april 2020 09:26

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 10.04.2020. godine na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se od 13.4.2020. godine preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Pravo na korišćenje sredstava imaju, pored stalih privrednih subjeata i zadruge koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost, ali ne za promet nafte i naftnih derivata)
Zadruga mora da ispunjava i sledeće uslove:
1. Da je razvrstana u mikro, malo ili srednje pravno lice
2. Da je uskladila poslovanja i osnivačka akata sa Zakonom o zadrugama
3. Da je obavljena zadružna revizija u prethodne dve godine

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.
Uslove za dobijanje kredita i sredstva obazbeđenja možete pročitati u Uredbi koja je u našem meniju zakoni i opšta akta.