Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

sreda, 13 mart 2019 09:18

Održan je sastanak u Zadružnom savezu Vojvodine u vezi problema u izvozu jabuka

     U Zadružnom savezu Vojvodine, 13.03.2019. godine održan je sastanak sa temom razmatranja aktuelnih problema u vezi izvoza jabuka, gde su predstavnici voćarskih zadruga izložili probleme sa kojima se suočavaju i dali predloge rešenja. Sastanku su prisustvovali predstavnici voćarskih zadruge, i to: Složene voćarske zadruge “Složni voćari” iz Novog Slankamena i ZZ “Slankamenke” iz Novog Slankamena, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu šumarstvo, dr Vuk Radojević, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr Nedeljko Tica, predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, i ispred Saveza, predsednik Radislav Jovanov i sekretar mr Jelena Nestorov Bizonj.
     Predstavnici voćarskih zadruga su istakli da je zbog primene Uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju, značajno smanjen broj izvoznika, a među postojećim izvoznicima nema dovoljno kapaciteta za realizaciju izvoza prema potrebama zadruga i drugih proizvođača. Procedura izvoza koja je uslovljena Uredbom, takođe usporava izvoz, tako da se i one količine koje uspevaju da stignu do stranog tržišta realizuju po usporenoj dinamici. Navedena situacija, ukoliko se hitno ne reši, rezultiraće uništavanjem velikih količina jabuka zbog protoka roka njihovog čuvanja sa jedne strane, i potrebe za skladištenjem novog roda jabuka sa druge strane, čime će se naneti nenadoknadiva šteta proizvođačima.
     Predloženo je da se od nadležnih organa traži hitno trajno ili privremeno ukidanje primene Uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju, kako bi se problem zastoja u izvozu rešio. Takođe je predloženo i da se zadrugama pomogne u pronalaženju novih partnera na drugim inostranim tržištima (osim Ruske Federacije) u što hitnijem roku. Navedeni zahtevi su odmah dostavljeni svim nadležnim organima.