Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

sreda, 16 maj 2018 13:22

Rukovodstvo DDOR-a u poseti na štandu Zadružnog saveza Vojvodine na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu

Štand Zadružnog saveza Vojvodine na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, posetilo je rukovodstvo DDOR-a. Ispred DDOR-a, poseti su prisustvovali: predsednik izvršnog odbora Giorgio Ambrogio Marchegiani, članovi izvršnog odbora - Maurizio Valla, Tatjana Rakočević i Ivan Grujić, i regionalni direktor Goran Ivanović. Na štandu Saveza, domaćini na sastanku sa rukovodstvom DDOR-a su bili Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine i Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine. Na sastanku se razgovaralo o daljem unapređenju dugoročne poslovne saradnje između Zadružnog saveza Vojvodine i DDOR-a.