Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 13 januar 2020 13:17

Konkursi Razvojnog fonda Vojvodine za 2020 godinu

Razvojni fond Vojvodine je za 2020 godinu, kao i prethodnih godina, objavio pet konkursa za pravna lica i preduzetnike koji su razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice, za kratkoročne i dugoročne kredite i to :

Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
Tekstove konkursa, zahteve i ostalu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta ovog Fonda
https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html