Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

petak, 15 decembar 2017 12:47

Održana je konferencija u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Zadružni savez Vojvodine organizovali su konferenciju pod nazivom: “Ekonomski položaj zemljoradničkih zadruga u poljoprivredi i budžetskom sistemu”. Konferencija je održana 15.12.2017. godine, u skupštinskoj sali Skupštine A.P. Vojvodine. Na konferenciji je prisustvovalo oko 150 učesnika, među kojima je bilo najviše predstavnika zemljoradničkih zadruga, zatim, predstavnika pokrajinskih organa i fondova i predstavnika brojnih medija.
Učesnike konferencije su pozdravili: Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine, mr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dr Giorgio Ambrogio Marchegiani, generalni direktor DDOR-a, Novi Sad, prof. dr Koviljko Lovre, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine i Slavko Vrndžić, direktor JVP “Vode-Vojvodine” Novi Sad.
Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine, i mr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, istakli su izuzetno kvalitetnu saradnju između Saveza i Sekretarijata u 2017. godini, koja za rezultat ima i ovaj skup, koji se organizovao po predlogu mr Vuka Radojevića. Ocenjeno je da su u poslednjih godinu dana zadruge prepoznate u privrednom sistemu kroz sve mere pokrajinske administracije, međutim, još uvek postoji mnogo prostora za osnaživanje položaja zadruga i povećanje njihovog učešća u korišćenju pokrajinskih i republičkih budžetskih sredstava, koje još uvek nije zadovoljavajuće, a posebno u odnosu na doprinos zadruga razvoju poljoprivrede i sela, kao i visini obaveza koje izmiruju prema državi poslujući u legalnom pravnom prometu.
Izlaganje po temi: Ekonomski položaj zemljoradničkih zadruga u poljoprivredi i budžetskom sistemu, imala je mr Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine, pri čemu su izneti rezultati analize doprinosa osamdeset zemljoradničkih zadruga budžetu uz poređenjenje sa prihodima zadruga iz budžeta, kao i drugi podaci koji odslikavaju ekonomski položaj zadruga u poljoprivredi i budžetskom sistemu. Već na osnovu podataka da za osamdeset zadruga godišnja obaveza prema budžetu iznosi oko 1,5 milijardi dinara za poreze i doprinose, dok se iz istog budžeta ovom broju zadruga vrati nešto više od 123 miliona dinara, očigledan je disbalans između davanja i primanja zadruga iz budžeta.
U nastavku su predstavljeni primeri uspešne poslovne prakse u zadrugarstvu, od strane direktora istaknutih zadruga, i to: Miloša Vukovića, direktora OZZ “Zadrugar” Bač, Radovana Bokića, direktora ZZ “Agro-Klek” Klek, i Dragana Lončara, direktora ZZ “Beška” Beška. Kroz izlaganja direktora zadruga istaknut je značaj i doprinos ovih zadruga ukupnom razvoju poljoprivrede i lokalnih zajednica u kojima posluju, ali su istaknuti i pojedini problemi sa državnom administracijom kao i nedovoljno prepoznavanje potreba zadruga u budžetskim sredstvima koja se usmeravaju u razvoj poljoprivrede.
Zatim je Mladen Petković, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, predstavio rezultate analize agrarne politike u A.P. Vojvodini u 2017. godini, uz najavu programa mera za 2018. godinu, uključujući i očekivanu mogućnost korišćenja sredstava iz IPARD fondova. Izlaganja o rezultatima rada u 2017. godini i planovima za 2018. godinu su imali i predstavnici Garancijskog fonda Vojvodine i Razvojnog fonda Vojvodine.