Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 14 maj 2018 12:24

Održan je sastanak predsednika zadružnih saveza iz regiona sa Vukom Radojevićem, pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Dana 14.05.2018. godine u Pokrajinskoj vladi održan je sastanak između predsednika zadružnih saveza iz regiona i Vuka Radojevića, pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Sastanak je održan u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Na sastanku su ispred zadružnog sektora prisustvovali predsednici zadružnih saveza iz Vojvodine, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Republike Srpske.
Na sastanku se razgovaralo o više tema, među kojima su najznačajnije: predstavljanje dosadašnje saradnje između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Zadružnog saveza Vojvodine u pogledu obezbeđivanja uslova za razvoj zemljoradničkog zadrugarstva, zatim, o mogućnostima za unapređenje regionalne saradnje u zadružnom sektoru, kao i o razmeni iskustava o načinu funkcionisanja zadružnih saveza i zadruga i njihove saradnje sa državnim i drugim organima u regionu.
Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je upoznao predsednike zadružnih saveza iz regiona sa konkursima Sekretarijata, pri čemu je naglasio da su zemljoradničke zadruge prepoznate kao ravnopravni korisnici bespovratnih finansijskih sredstava, te da su potencijalni korisnici svih sredstava koja se realizuju preko ovog Sekretarijata, kao i pokrajinskih fondova. Istakao je da je zadataka i pokrajine i svih saveza da afirmišu ideju zadrugarstva i da promovišu zadružno organizovanje, pri čemu je naveo više zajedničkih akcija koje su u toku prethodnog perioda preduzete u ovom pravcu od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Zadružnog saveza Vojvodine. Takođe je istakao da je ovaj sastanak dobra prilika da čujemo i iskustva onih zemalja u zadružnom sektoru, koje se nalaze u Evropskoj uniji, i da primenimo njihova pozitivna iskustva u praksi.
Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine izložio je hronologiju saradnje zadružnih saveza u regionu, kao i saradnje između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, pri čemu je posebno naglasio uspešnu saradnju sa pokrajinskim sekretarom Vukom Radojevićem. Istakao je da su susreti poput ovog dobra prilika da sagledamo mesto koje naša pokrajina ima u sektoru zadrugarstva u odnosu na okruženje, kao i da iskoristimo pozitivna iskustva koja postoje u državama u okruženju.
U ime predsednika zadružnih saveza iz regiona, na sastanku se prisutnima obratio Peter Vrisk, predsednik Zadružnog saveza Slovenije, te je izneo stav o tome da saradnja između zadružnih saveza koja se godinama razvija značajno doprinosi ukupnoj međuzadružnoj saradnji u regionu. Istakao je da je ovaj sastanak veoma značajan s aspekta razmene iskustva na planu revitalizacije i razvoja zadrugarstva, gde je Srbija postigla značajan napredak. Posebno je naglasio izuzetno kvalitetnu dugogodišnju saradnju između Zadružnog saveza Vojvodine i Zadružnog saveza Slovenije, koja je imala za rezultat i doprinos eksperata Zadružnog saveza Slovenije u donošenju Zakona o zadrugama. Pohvalio je afirmativne odredbe Zakona o zadrugama, kao i pokrajinskih i republičkih mera usmerenih prema zemljoradničkim zadrugama, i izrazio spremnost za prenošenje iskustava o poslovanju zadruga unutar EU. U nastavku sastanka, svi prisutni predsednici zadružnih saveza su ukratko predstavili poslovanje zadruga i saveza u svojim državama i izneli zajedničku ocenu o potrebi daljeg razvoja saradnje unutar zadružnog sektora, ali i potrebu za podrškom svih država u regionu za razvoj zadrugarstva.