Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 13 jul 2017 12:21

Sastanak sa Nacionalnim udruženjem italijanskih zadruga u Rimu

Dana 11.07.2017. godine održan je sastanak delegacije iz A.P. Vojvodine i predstavnika „Confindustia Serbia“ sa rukovodstvom Nacionalnog udruženja italijanskih zadruga u Rimu, sa ciljem uspostavljanja institucionalne i poslovne saradnje. Delegaciju A.P. Vojvodine su ispred Zadružnog saveza Vojvodine predstavljali predsednik Radislav Jovanov, i sekretar mr Jelena Nestorov Bizonj, a ispred Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar. Sastanku su prisustvovali Maurizio Valla, član upravnog odbora „Confindustria“ i izvršni direktor „DDOR-a“, kao i direktorica Kancelarije „Confindustia Serbia“ Irena Brajović sa saradnicima. Ispred Nacionalnog udruženja italijanskih zadruga sastanku je prisustvovao predsednik Rosario Altieri, sa članovima uprave i stručnjacima za poljoprivredno zadrugarstvo. Na sastanku su zaključeno da postoje veliki potencijali za razvoj saradnje između zadružnog sektora Italije i A.P. Vojvodine, pri čemu su izložene potencijalne oblasti za saradnju, prvenstveno u oblasti poljoprivrede, kao i mogućnosti proširenja saradnje i na druge oblasti. Sačinjen je plan aktivnosti za budući period, i zaključeno je da postoji interes za uspostavljanje institucionalne i poslovne saradnje čija realizacija će početi zaključivanjem sporazuma o saradnji između Nacionalnog udruženja italijanskih zadruga, Vlade A.P. Vojvodine, Zadružnog saveza Vojvodine i „Confindustia Serbia“. Planira se zaključenje navedenog sporazuma u kratkom roku, nakon čega bi se krenulo sa njegovim sprovođenjem, u interesu razvoja konkretne saradnje unutar zadružnog sektora i poljoprivrede u Italiji i A.P. Vojvodini.