Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 13 februar 2017 12:12

Poseta delegacije A.P. Vojvodine nemačkoj pokrajini Baden-Württembergu

Sa ciljem daljeg razvoja ranije uspostavljene saradnje između A.P. Vojvodine i nemačke pokrajine Baden-Württemberg, realizovana je trodnevna stručna poseta delegacije eksperata iz A.P. Vojvodine ovoj nemačkoj pokrajini, u periodu 08.-11.02.2017. godine.
Delegaciju iz A.P. Vojvodine predvodio je Vuk Radojević, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Po pozivu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, članovi delegacije ispred Zadružnog saveza Vojvodine bili su Radislav Jovanov, predsednik Saveza i Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Saveza. Delegaciju su činili i pomoćnici pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, rukovodioci poljoprivrednih stručnih službi iz Vojvodine i a.d. „Žitopromet - Mlin“ Senta.
Delegacija A.P. Vojvodine imala je priliku da poseti i da se upozna sa radom: Asocijacije poljoprivrednika Baden-Württemberga, Saveza poljoprivrednih organizacija i udruženja, Zadružnog saveza Baden-Württemberga, jedne uspešne zemljoradničke zadruge i jedne zadruge vinogradara i vinara, farme za organsku proizvodnju, i poljoprivrednog školskog centra sa dugom tradicijom. Pored posete navedenim organizacijama, delegacija A.P. Vojvodine je prisustvovala delu sednice parlamenta Baden-Württemberga nakon koje je održan radni sastanak i razgovor sa predsednikom Odbora za poljoprivredu i predstavnicima političkih partija zastupljenih u parlamentu.
Kroz upoznavanje i prezentaciju o zadrugarstvu u Zadružnom savezu Baden-Württemberga, članovi delegacije A.P. Vojvodine su upoznati sa osnovnim podacima i istorijatom zadrugarstva u regiji Baden-Württemberga. Zemljoradničko zadrugarstvo u pokrajini Baden-Württemberg je veoma razvijeno i ima dugu tradiciju. Zadružni savez Baden-Württemberga danas ima u članstvu 900 zadruga. Savez obavlja zadružnu reviziju, savetodavne poslove za zadruge, kao i razne vrste obuka i doškolovavanja za članove zadruga. Delegacija A.P. Vojvodine je imala priliku da poseti i dve zadruge, od kojih je jedna po delatnosti slična opštim zemljoradničkim zadrugama u Vojvodini, pri čemu obavlja i dodatne usluge za svoje zadrugare, a posebno u oblasti održavanja i servisiranja njihove poljoprivredne mehanizacije i celokupne organizacije usluga mašinske obrade zemljišta između zadruge i zadrugara, kao i između zadrugara međusobno. Druga zadruga koju je delegacija posetila je specijalizovana poljoprivredna zadruga vinogradara i vinara, sa izuzetno velikim i savremenim kapacitetima u proizvodnji, skladištenju i prodaji različitih vrsta vina.
U više odvojenih razgovora sa predstavnicima navedenih zadružnih i drugih organizacija, kao i u okviru posete parlamentu Baden-Württemberga, zaključeno je da postoje potencijali za dalji razvoj saradnje između dve pokrajine, te da će se u budućem periodu raditi na proširenju i uspostavljanju konkretnih poslovnih odnosa.