Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

četvrtak, 05 april 2018 11:43

Zadružni savez Vojvodine je dobio Rešenje za obavljanje zadružne revizije

Novim Zakonom o zadrugama (čl. 80-101), regulisan je pojam zadružne revizije, vrste, uslovi, kao i obaveze zadruga i zadružnog saveza u vezi sa obavljanjem poslova zadružne revizije.
Zadružni savez Vojvodine se obratio nadležnom Ministarstu privrede sa zahtevom za dobijanje dozvole za obavljanje zadružne revizije 03.03.2016. godine, uz dostavu dokaza o ispunjenim uslovima za dobijanje dozvole za obavljanje zadružne revizije.
Ministarstvo privrede je donelo rešenje (br. 401-00-00657/2016-06 od 01.04.2016. godine) kojim se dozvoljava obavljanje poslova zadružne revizije Zadružnom savezu Vojvodine iz Novog Sada.
Rešenje Ministarstva privrede kojim se dozvoljava obavljanje poslova zadružne revizije Zadružnom savezu Vojvodine lično je uručeno predsedniku Saveza, Radislavu Jovanovu, od strane Slavice Ninković, predstavnika Ministarstva privrede, 06.04.2016. godine, na sednici Skupštine Zadružnog saveza Vojvodine.
U odnosu na prethodni zakon, postoje razlike u postupku obavljanja zadružne revizije, koja je obavezna za sve zadruge. Detaljnija uputstva o uslovima i načinu obavljanja zadružne revizije, kao i o obavezama zadruga i Saveza u vezi zadružne revizije, ubrzo će se dostaviti zadrugama – članicama Saveza, i biće objavljena sa sajtu Zadružnog saveza Vojvodine.
Rešenje br. 401-00-00657/2016-06 od 01.04.2016. godine objavljeno je na sajtu ZSV u DOKUMENTI - OSTALO.