Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

utorak, 21 septembar 2021 09:46

Potpisan Memorandum o saradnji između Zadružnog saveza Vojvodine i Zadružnog saveza Republike Srpske

Dana 21.9.2021. godine na štandu Zadružnog saveza Vojvodine u okviru 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu potpisan je Memorandum o saradnji između Zadružnog saveza Vojvodine i Zadružnog saveza Republike Srpske. Memorandum su ispred dveju institucija potpisali mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine i Rajko Kulaga, predsednik Zadružnog saveza Republike Srpske. Ovim Memorandumom potvrđuju se namere o razvoju međusobne poslovne saradnje i sprovođenje niza aktivnosti koje će doprineti razvoju zadrugarstva i međuzadružnoj saradnji u AP Vojvodini i Republici Srpskoj, kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti, terenskih poseta zadrugama, učešće na projektima, seminarima i konferencijama i omogućiti zadrugama zajednički nastup na tržištu.