Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

petak, 21 februar 2020 10:50

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za 2020. godinu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 21.2.2020. godine raspisao je konkurs za zadruge.

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta, čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Oprema i sistemi za preciznu poljoprivredu jesu sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, a koja podrazumevaju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:

1. Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu
2. Digitalni sistemi za navodnjavanje
3. Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama
4. Oprema za pripremu proizvoda za tržište

Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Konkurs je otvoren od dana objave do 16.03.2020. godine.
Tekst konkursa, pravilnike, obrasce prijava kao i ostalu dokumentaciju možete pronaći na linku:

http://sr.region.vojvodina.gov.rs/Vesti/Konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-zadrugama-za-kupovinu-opreme-i-sistema-za-preciznu-poljoprivredu-i-opreme-za-prera%c4%91iva%c4%8dke-kapacitete

Tekst konkursa možete pročitati i preuzeti iz našeg menija dokumenti-zakoni i opšta akta.