Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

utorak, 25 februar 2020 10:19

Zadružni savez Vojvodine i NLB Banka potpisali Protokol o poslovnoj saradnji

Zadružni savez Vojvodine i NLB Banka a.d. Beograd potpisali su Protokol o poslovnoj saradnji u prostorijama Zadružnog saveza Vojvodine 24.2.2020. godine.
Protokol je ispred Zadružnog saveza Vojvodine potpisao predsednik Radislav Jovanov, a ispred NLB banke potpisao je Vladimir Čaprić, izvršni direktor sektora za upravljanje prodajom NLB banke. Radislav Jovanov naglasio je da je zaključivanje poslovne saradnje dodatno potvrdilo da su zemljoradničke zadruge prepoznate od strane države kao nosioci poljoprivredne proizvodnje i kao takvima im je potreba finansijska podrška za investiranje. Vladimir Čaprić je ispred NLB banke istakao da ove godine planirani budžet banke namenjen za investiranje u agrarni sektor iznosi oko 70 miliona, kao i da je banka na raspolaganju zadrugarima i individualnim proizvođačima ne samo kada je reč o kreditima, već i za svaku informaciju i savetodavnu pomoć, što će se dodatno pospešiti kroz saradnju sa Zadružnim savezom Vojvodine. Čaprić je takođe saopštio da s obzirom da je period setve svake godine veoma dinamičan, NLB banka obezbedila je kratkoročna sredstva, a ove godine dostupni su i takozvani “brzi krediti“ na čije se odobrenje čeka samo jedan dan.