Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

petak, 16 novembar 2018 11:10

Zaključen je Protokol o saradnji između Zadružnog saveza Vojvodine i Razvojnog fonda A.P. Vojvodine

Zadružni savez Vojvodine i Razvojni fond A.P. Vojvodine zaključili su 16.11.2018. godine Protokol o poslovnoj saradnji.Protokol o poslovnoj saradnji je potpisao Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine, i Goran Savić, direktor Razvojnog fonda A.P. Vojvodine. Kroz zaključivanje Protokola o poslovnoj saradnji, namerava se dalje razvijati već uspostavljena saradnja između Saveza i Fonda, sa ciljem da se programi i proizvodi ovog Fonda na direktan način predstave zadrugama i zadrugarima, a imajući u vidu povoljnosti kreditiranja koje ovaj Fond nudi u odnosu na tržišne uslove finansiranja. Protokol o poslovnoj saradnji je zaključen u prostorijama Zadružnog saveza Vojvodine, uz prisustvo predstavnika medija.