home
o nama
istorijat
zadruzni principi
clanstvo
delatnosti
panonija coop
linkovi

©2004. Yellow Pages Co.
     
      ZADRUŽNI PRINCIPI  
     
 

Zadruge u osnovi razlikuje od preduzeća i ostalih oblika pravnih lica, poslovanje u skladu sa zadružnim principima i zadružnim vrednostima.
Prema Međunarodnom Zadružnom Savezu (ICA), zadružne vrednosti: predstavljaju osnovni sistem vrednosti zadružnog pokreta na kojima počiva svaka zadruga, među kojima su samopomoć, demokratija, jednakost, pravednost, solidarnost i samoodgovornost.
Zadrugari takođe uvažavaju etičke vrednosti kao što su poštenje, otvorenost, društvena odgovornost i briga za druge.


Zadružni principi: predstavljaju osnovno uputstvo (smernice) pomoću koga zadružne organizacije u praksi primenjuju zadružne vrednosti.


    Zadružni principi Međunarodnog Zadružnog Saveza (ICA) su:

  • Dobrovoljno i otvoreno članstvo;
  • Demokratska kontrola članova;
  • Ekonomska participacija članova;
  • Autonomija i nezavisnost;
  • Obrazovanje, obuka i informisanje;
  • Međuzadružna saradnja;
  • Briga za zajednicu.


Navedeni zadružni principi su poslednji (treći) put redefinisani na Mančesterskom ICA kongresu 1995. godine, kao principi poslovanja za XXI vek.