home
o nama
istorijat zadrugarstva
zadruzni principi
clanstvo
delatnosti
panonija coop
linkovi

©2004. Yellow Pages
     
      ZSV OBAVLJA SLEDEĆE DELATNOSTI  
     
 
 • Predstavlja i zastupa interese zadruga – članica, pred državnim organima i organizacijama, organima lokalne uprave, bankarskim i drugim organizacijama, poslovnim zajednicama i privrednim udruženjima;
 • Pokreće inicijative i učestvuje u pripremi propisa kojima se određuje položaj zadruga u privrednom sistemu i uređuju pitanja njihovog ekonomskog položaja;
 • Pruža stručnu pomoć kod unapređenja organizacije i poslovanja zadruga – članica;
 • Organizuje i izvršava poslove zadružne revizije u zadrugama na području Vojvodine;
 • Obezbeđuje informisanje zadruga – članica o kretanjima na tržištu roba i kapitala,
 • Povezuje zadruge – članice sa drugim subjektima na pitanjima od zajedničkog interesa;
 • Koordinira rad zadruga - članica na pripremi i izvršenju zajedničkih projekata u proizvodnji i prometu;
 • Obezbeđuje međuzadružnu saradnju i organizuje zajedničke aktivnosti na marketinškom predstavljanju zadruga - članica (sajmovi, izložbe, priredbe, prezentacije i sl.);
 • Iznalazi optimalna tehnološka, ekonomska i pravno - organizaciona rešenja i forme uspostavljanja ekonomskih odnosa zadruge i zadrugara;
 • Pruža konkretne operativne usluge pravne prirode, pri osnivanju zadruga, i njihovim statusnim promenama;
 • Radi na stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju zadružnih radnika i zadrugara;
 • Izrađuje kalkulacije po linijama proizvodnje radi utvrđivanja cene koštanja, kalkulacije i predlog cenovnika mašinskih usluga;
 • Organizuje rad zadružne arbitraže radi rešavanja eventualnih sporova koji mogu nastati između zadruga – članica;
 • Preuzima ostatak imovine nakon sprovedenih postupaka likvidacije i prestanka rada zadruga i koristi je za unapređenje zadrugarstva na području na kome se nalazi ta imovina;
 • Organizuje izdavačku i propagandnu delatnost u cilju afirmacije proizvodnih rezultata kod zadruga-članica i afirmisanja zadružnih principa i vrednosti zadružnog organizovanja;
 • Obavlja druge poslove za zadruge – članice.

Angažovanjem na navedenim i drugim poslovima, Zadružni savez Vojvodine ostvaruje svoje predstavničke, organizacione, revizione i poslovne funkcije, čime podstiče razvoj i jačanje zadružnog pokreta na području Vojvodine.